MÅLARBEID

Friskt oversatt fra USA Shooting av TSS - U.S. Team Goal Worksheet (xls-ark)

Sett deg mål som er SMARTE

S - Spesifikt - Det skal være tydelig hva du ønsker å oppnå.
M - Målbart - Konkret nok til å kunne måles.
A - Ambisiøst - Oppnåelig, men litt hårete.
R - Realistisk - Må være realistisk.
T - Tidsbegrenset - Sett datoer for målene.
E - Evaluerbart - Målene må kunne evalueres.

Målene kan du tredele på:

Lang sikt (mer enn et år)
Middels sikt (6 mnd til et år)
Kort sikt (under et halvt år)

Det er to typer av mål:

  1. Resultatmål. Poengscore, plass på ranking eller laguttak som eksempler. Ofte kan du ikke alltid kontrollere disse resultatene. De kan også være avhengig av andres innsatser eller meninger ("bli best i TSS på luft" avhenger jo av at andre ikke gjør det bedre enn deg). Resultatmål kan være en stor kilde til motivasjon, men de må være med i riktig oppgavemål for å være virkelig nyttige. Resultatmål er ofte stedet vi ønsker å gå, men ikke den virkelige måten å komme seg dit.
  2. Prestasjons- eller prosessmål er direkte relatert til resultatmålene du lager. Resultatmålene er målet; Resultatmålene er den virkelige måten du kommer dit. Prestasjonsmål kan være en del av puslespillet som bidrar til å nå utfallet som ønskes. Prestasjonsmål krever at du starter med en ærlig selvbedømmelse av hva dine nåværende ferdigheter er, både gode og behov for forbedring. Prestasjonsmål handler ikke bare om å forbedre svake områder, men også å gjøre nødvendige ferdigheter som allerede er gode enda sterkere.

Først:

1. "Fyll" et ark så ærlig som mulig med hvordan du ligger an poeng- og ferdighetsmessig.

Ikke bestescore, men der du kan forvente å ligge i dag.
Hva gjør du det bra i? Eks. Skyterutinene? Spenningsnivå på stevner etc.
Områder som kan forbedres? Eks. Pusteteknikk. Rutiner. Fokus etc

Øvelse Score
1F xxx
3A xxx
Luft finale xx
5 xxx
etc  
   
Styrker  
Balanse (som eksempel)
Avtrekk (som eksempel)
etc
 
Forbedre  
Pusteteknikk (som eksempel)
Fokus (som eksempel)
etc

 

2. Definer hva du ønsker. Beskriv den ultimate skytter som innehar de egenskapene som må til for å oppnå målene dine. Del dette opp i fire grupper

1. Teknikk
2. Taktikk
3. Mentalt
4. Fysisk

 Beskriv de egenskapene du tror er nødvendige for å oppnå målene. Dette kan være egenskaper du har eller ønsker å ha eller beherske.

3. Beskriv på samme måte dine egne ferdigheter opp mot den ultimate skytteren.

 

.......

YTTERLIGERE FORTSETTELSE KOMMER SVÆRT SNART

mvh Carsten

07/01/2019 00:40