"In spite of all protests to the contrary, shooting is a sport.
A sport, because the performance of both mind and body play equal parts.
Because the execution of movement, or to put it another way,
the athlete’s precision is what makes the difference." 

-Heinz Reinkmeier, Sport Psychology and Competition:
The Psyche of the Shot

 

Trondheim Sportsskyttere – UNG

Trondheim Sportsskyttere jobber for et inkluderende og aktivt miljø for skytesporten i Trondheim. Hos oss skal alle, uavhengig av alder og fysiske forutsetninger, kunne møtes i en god atmosfære og oppleve mestring på sitt nivå.

TSS UNG er navnet på vår satsning for unge utøvere. Vi ønsker å opprette en ungdomsgruppe med dedikerte ledere og trenere som skal jobbe med framtidas sportsskyttere.

Skyting kan være et godt alternativ eller supplement til andre idretter, og er en idrett hvor alle kan oppleve mestring innenfor de ulike skyteøvelsene. Nylig har forskere ved NTNU gjennom prosjektet Skyting for mestring også vist at skyting kan gi positive utslag for å bedre konsentrasjonsevnen til elever med konsentrasjonsvansker. Les mer om denne forskningen her: https://www.ntnu.no/ilu/skyting-mestring

Bilderettighet: TSS

I TSS UNG vil vi starte helt på skratch og gi grundig opplæring i sikkerhetsforskriftene og god våpenkultur. Videre sørger vi for at alle får god innføring i grunnleggende skyteteknikk. I Trondheim Sportsskyttere er vi mange erfarne skyttere som konkurrerer på et høyt nivå, samt at flere av våre medlemmer har trenerutdannelse gjennom skytterforbundet. Vi er derfor godt rustet til å ta imot nye, unge utøvere, og gi de et godt grunnlag for en god skytterkarriere, enten de ønsker å drive på hobbybasis eller om det er utøvere som vil prøve å nå litt lengre.

I TSS UNG vil vi også knytte oss til den aktiviteten for foregår i Skytterforbundets ungdomssatsning, Skytterlandslaget UNG, under ledelse av Andrea Wick, samt at vi vil arrangere egne samlinger med erfarne instruktører fra trenerpoolen til Skytterforbundet. 

 

Hvordan lykkes vi med TSS UNG?

For at vi skal kunne komme godt i gang med denne satsingen, har vi investert i noe utstyr tilpasset barn, ungdom og juniorskyttere. 

  • Skytestøtter
  • Klubbvåpen (luftpistoler) tilpasset unge utøvere. 

I tillegg kan det etterhvert bli aktuelt å investere i

  • Luftrifler
  • Skytedresser i små størrelser

På sikt vil det også bli aktuelt å sende flere på trenerkurs, og det kan bli aktuelt å sende ungdomsgruppa på ulike rekruttsamlinger og konkurranser.

 

 Skal tidlig krøkes (Foto: TSS)  Med plass for gammel som ung. (Foto:TSS)