Medlemskontingent for medlemskap i TSS 2022:

Medlemstype Kontingent  Avgift NSF/STSK Samlet 
Ordinær f.o.m 21 år 700 350+50 1100
Honnør (Uføre og 67+) 400 350+50 800
Barn 0-11 år  200 0 200
Ungdom/junior 12-20 år  400 0 400
Skyteskole 50 0 50
Sidemedlem 700 50 750
Sidemedlem honnør 400 50 450

I tillegg til medlemskontingent kan det komme treningsavgift (f.o.m. 21 år) eller kursavgift for skyteskole. 


Ikke medlem enda?

Bli medlem -> Innmelding

(Vi bruker Rubic som leverandør av medlemssystem.)