Dommere i TSS

 
Navn Gren Kurs
Stian Aleksander Andersen Pistol / Rifle 04.11.2016 / 15.12.2019
Bjørn Martin Bruun Pistol / Rifle 31.05.2015 / 15.12.2019
Hans Carsten Bøe Pistol / Rifle 17.11.2019 / 15.12.2019
Håvard Ellefsen (Lånke MSL) Pistol / Rifle 17.11.2019 / 30.01.2011
Stig Arne Haugen Pistol / Rifle 23.11.2018 / 15.12.2019
Roar Hembre Pistol 22.11.2009
Elin Leirvik Pistol 17.11.2019
Knut Narve Skogland Pistol 17.11.2019

Alle dommere må hvert 4. år gjennomføre et oppdateringskurs.
Oppdateringskursene finner sted flere steder i landet året etter de Olympiske Leker (sommer).
Dommeroppdateringer som skulle vært gjennomført i 2021 er utsatt til 2023.

 

Trenere i TSS

Stian Aleksander Andersen (Trener 2)
Bjørn Martin Bruun (Trener 2)
Stig Arne Haugen